Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:
Yarnonet AS
Rabbenvn. 59
3740 Skien
e-post: post@yarnonet.no

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.  For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender oss melding om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du velger å bruke angreretten må du returnere varene til oss.  Så snart varene er oss i hende vil vi tilbakebetale alle betalinger vedrørende den returnerte leveransen, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr).

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.  I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen.  Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.  Vi forbeholder oss retten til å kontrollere at varenes tilstand ikke er forringet.

Rull til toppen