Forkortelser og Symboler i Hekleoppskriftene

En ikke uvanlig bekymring ved å bruke utenlandske hekleoppskrifter er om terminologien er veldig forskjellig fra det vi er vant med eller om det egentlig går greit.  Vi har derfor valgt å presentere de vanligste betegnelsene og forkortelsene slik at det skal gå greiest mulig.  Personlig erfaring sier at dette bare er en vanesak.

Nedenfor finner du forkortelser som er mye brukt i heklemønster. I tillegg brukes ofte spesielle forkortelser som du kun finner forklaring på i starten på mønsterne. De fleste av uttrykkene er hentet fra Craft Yarn Council, men jeg har supplert med noen flere jeg har funnet aktuelle. I tabellene nedenfor har jeg også linket opp noen korte instruksjonsvideoer som viser teknikken.  Disse definisjonene er i hht. US hekle terminologi.

Fork. Engelsk Norsk

alt

alternate

vekselvis, annenhver

approx

approximately

omtrent

beg

begin/beginning

begynnelsen

bet

between

mellom

MC

main color

hovedfarge

CC

contrasting color

kontrastfarge

prev

previous

forrige

cont

continue

fortsett

rem

remaining

gjenstående

rep

repeat

repeter

rnd, rd

round

runde, omgang

row

rad

m

marker

markør

pm

place marker

plasser markør

foll

following

etterfølgende

inc

increase

øke

Fork. Engelsk Norsk

dec

decrease

minke

RS

right side

framsiden av arbeidet

WS

wrong side

baksiden av arbeidet

CL

cluster

klynge, gruppe

lp(s)

loop(s)

løkke

sm or sl m

slip marker

løft over markør

sp(s)

space(s)

mellomrom

pat or patt

pattern

mønster, oppskrift

st(s)

stitch(s)

st(s)

stitch(s)

maske

bp

back post

opphøyd maske bakfra

fp

front post

opphøyd maske forfra

tog

together

sammen

Det er flere grunnleggende betegnelser som kan forekomme hver for seg eller i kombinasjoner med andre for å danne en spesiell mønster/struktur.  Jeg har listet opp noen grunnmasker jeg mener det er greit å kunne og som gjerne danner grunlaget for de litt mer komplekse betegnelsene.

Fork. Engelsk Norsk

ch-

refer to chain or space previously made, e.g., ch-1 space

ch-sp

chain space

luftmaske løkke

yoh

yarn over hook

kast på nålen

tbl

through back loop

gjennom bakre maskebue

BL, BLO

back loop or back loop only

(kun)bakre maskebue

FL, FLO

front loop or front loop only

(kun)fremre maskebue

Etter litt oppmuntring fra min datter, har jeg blitt tilhenfger av noen nye oppleggsmetoder.  Er du erfaren hekler, men ikke kjent med disse metodene, er du nok enig i at de aller fleste hekle opplegg strammer arbeidet på en eller annen måte.  Disse metodene er definitivt en forbedring.  Gjør et forsøk og kommenter gjerne dette inlegget med egne erfaringer.

Det er verdt å gjøre oppmerksom på at enkelte betegnelser betyr forskjellig om det er en Engelsk eller Amerikansk oppskrift. Så skulle du være i tvil om det er en Engelsk eller Amerikansk oppskrift kan du se etter sc(single crochet) eller hdc(half double croshet) som kun finnes i Amerikanske oppskrifter. Og dersom du finner htr(half treble croshet) er det en Engelsk oppskrift. Huskeregelen for hva som betyr hva er da at Engelskmenn teller antall løkker på nålen, mens Amerikanere teller hvor mange ganger tråden trekkes igjennom

Engelsk (GB) Engelsk (US) Norsk

double crochet(dc)

single crochet(sc)

fastmaske(fm)

half treble(htr)

half double crochet(hdc)

halvstav(hst)

treble(tr)

double crochet(dc)

stav(st)

double treble(dtr)

treble(tr)

dobbeltstav(dst)

triple treble(trtr)

double treble(dtr)

tredobbeltstav(tredst)

tension

gauge

Heklefasthet

Symboler i strikke og hekle oppskrifter blir mer og mer vanlig, enten som et tillegg til den vanlige forklaringen, men også alene.  Her er noen standardiserte hekle symboler som gjerne brukes i oppskrifter.  De er designet for å være enkle å forstå og lette å huske.  I stor grad representerer symbolene hvordan maskene ser ut på fremsiden av arbeidet. I enkelte tilfeller er det bruk av andre symboler eller beskrivelser, så husk alltid å sjekke hva som står i mønsteret.

slip stitch (sl st)
or single crochet (sc)*
half double crochet (hdc)
double crochet (dc)
treble crochet (tr)
double treble crochet (dtr)
chain (ch)
sc2tog
sc3tog
dc2tog
dc3tog
3-dc cluster
3-hdc cluster/puff st/bobble
5-dc popcorn

5-dc shell

ch-3 picot

front post dc (FPdc)

back post dc (BPdc)

worked in back loop only**

worked in front loop only*

*Begge symboler er vanlige for fastmasker
**Symbolet kan sees ved foten av den aktuelle masken

Håper du får nytte av denne informasjonen og at du tilbakemelder dersom du skulle finne feil eller er noe du savner.

Rull til toppen
%d bloggere liker dette: