Forkortelser og symboler i strikkeoppskrifter

På disse nettsidene finner du mange engelske forkortelserer og symboler som er vanlige i engelske og amerikanske strikkeoppskrifter.  Det er kanskje litt uvant, men lærer du deg noen få grunleggende ord og uttrykk, åpner du en helt ny verden.

Her er en liste med de mest vanlige forkortelser som benyttes i strikkeoppskrifter. I tillegg vil du finne brukes noen spesielle mønsterforkortelser.  Normalt kan du finne en liste med spesielle forkortelser i begynnelsen av oppskriftene. 

De fleste betegnelsene er hentet fra Craft Yarn Council, og jeg har supplert med noen betegnelser jeg har funnet aktuelle.  I tabellene er det også linker til korte filmsnutter jeg har funnet på Youtube som viser teknikken.  Jeg har forsøkt å dekke det meste, men om du skulle savne noe (eller finne noe feil), tar jeg gjerne imot kommentarer. Definisjonene er ihht. US terminologi.

Fork. Engelsk Norsk

alt

alternate

vekselsvis, annenhver

approx

approximately

omtrent

beg

beginning

begynnelsen

bet

between

mellom

tog

together

sammen

rem

remaining

gjenstående

rep

repeat

gjenta

prev

previous

forrige

cont

continue

fortsett

foll

follow

følg

inc

increase

øke

dec

decrease

minke

WS

wrong side

vrangsiden av arbeidet

RS

right side

rettsiden av arbeidet

Fork. Engelsk Norsk

RH

right hand

høyre hånd

LH

left hand

vendre hånd

MC

main colour

hovedfarge

CC

contrast colour

kontrastfarge

rnd

round

runde, omgang

lp

loop

løkke

m

marker

markør

pm

place marker

plasser markør

pat, patt

pattern

mønster, oppskrift

cn

cable needle

flettepinne, hjelpepinne

dpn

double pointed heedles

strømpepinner, settpinner

Å bruke symboler i strikkeoppskrifter i stedet for eller i tillegg til forklaringer er blitt mer vanlig. Her er noen standardiserte symboler som ofte benyttes.  Det er stor variasjon i hvilke symboler som benyttes i oppskriftene, så sjekk alltid om forklaringen i oppskriften.  I stor grad representerer symbolet hvordan maskene ser ut i på rettsiden av arbeidet.

K on RS, p on WS
P on RS, k on WS
Yarn over
K2tog on RS, p2tog on WS
P2tog on RS, k2tog on WS
SSK on RS, SSP on WS
SSP on RS, SSK on WS
K1fb on RS, p1fb on WS
Make 1 (M1) knitwise on RS, make 1 (M1) purlwise on WS
Make 1 (M1) purlwise on RS, make 1 (M1) knitwise on WS
Right-slanting make 1
Left-slanting make 1
Right-slanting lifted inc
Left-slanting lifted inc
Sl 1 purlwise wyb on RS, sl 1 purlwise wyf on WS
Sl 1 purlwise wyf on RS, sl 1 purlwise wyb on WS
K3tog on RS, p3tog on WS
P3tog on RS, k3tog on WS
SK2P on RS, SSSK on RS, SSSP on WS
SSSP on RS, SSSK on WS
S2KP2 on RS, SSPP2 on WS
K1 tbl on RS, p1 tbl on WS
P1 tbl on RS, k1 tbl on WS
Bobble
Sts do not exist in these areas of chart
Inc 1-to-3
Inc 1-to-4
Inc 1-to-5
Dec 4-to-1 (right slanting)
Dec 4-to-1 (left slanting)
Dec 4-to-1 (centered)
Dec 5-to-1
K1, wrapping yarn twice around needle
Bind off
St rem on right needle after last BO st
Cast on

Som tidligere nevnt, er det stor variasjon i hvilke symboler som benyttes, spesiellt for fletter. Her presenteres to versjoner som begge er mye brukt. Men husk alltid å sjekke beskrivelsen i mønsteret.

1/1 RC (RT) - sl 1 st onto cn, hold in back, k1, k1 from cn OR k2tog but do not drop sts from left needle, k1, drop both sts from left needle

1/1 LC (LT) - sl 1 st onto cn, hold in front, k1, k1 from cn OR with right needle behind left needle, knit 2nd st tbl, knit firrst st, drop both sts from left needle

1/1 RPC - sl 1 st onto cn, hold in back, k1, p1 from cn

1/1 LPC - sl 1 st onto cn, hold in front, p1, k1 from cn

2/1 RC - sl 1 st onto cn, hold in back, k2, k1 from cn

2/1 LC - sl 2 sts onto cn, hold in front, k1, k2 from cn

2/1 RPC - sl 1 st onto cn, hold in back, k2, p1 from cn

2/1 LPC - sl 2 sts onto cn, hold in front, p1, k2 from cn
2/2 RC - sl 2 sts onto cn, hold in back, k2, k2 from cn
2/2 LC - sl 2 sts onto cn, hold in front, k2, k2 from cn
2/2 RPC - sl 2 sts onto cn, hold in back, k2, p2 from cn
2/2 LPC - sl 2 sts onto cn, hold in front, p2, k2 from cn
2/1/2 RPC - sl 2 sts onto first cn and hold in back, sl 1 st onto 2nd cn and hold in back, k2, p1 from 2nd cn, k2 from first cn
2/1/2 LPC - sl 2 sts onto first cn and hold in front, sl 1 st onto 2nd cn and hold in back, k2, p1 from 2nd cn, k2 from first cn

NOTE:I noen oppskrifter brukes betegnelsene “bakre” og “fremre” kryss i forbindelse med fletter.

Dersom det er noe du savner, skriv gjerne en kommentar, så kompletterer jeg listen.

8 hendelser på “Forkortelser og symboler i strikkeoppskrifter”

Rull til toppen
%d bloggere liker dette: